Strong

in the right sign!

New AmbitionsNewArmstrong

New Ambitions NewArmstrong

Een man op de maan zetten betekend één kans om het goed te doen. En dat is de essentie hoe wij onze projecten ontwerpen en voorbereiden. In één keer goed. Of het nu een winkel, hotel of bedrijfspand betreft: je wilt dat het resultaat optimaal bijdraagt aan je succes én dat je je bedrijfsproces zo kort mogelijk stil hoeft te zetten. 

Wij zorgen met snelle design sprints en virtuele presentaties ( VR) dat we snel tot een besluit kunnen komen. Met grondige voorbereiding ( onze engineering) zorgen we dat risico’s in uitwerking, bouw en vergunningen onder controle zijn.  We zorgen dat rekenen en tekenen gelijk op gaan.  Onze projectmanagers begrijpen dat het project op tijd open moet, en dat de communicatie en rapportage goed, snel en helder moet zijn.

 

 

 

Strong
in delivering
the right sound.

Strong
in delivering
colourful results.

Our services to makeyour business a success

Virtual model retail design

Design

Onze ontwerpers zijn specialisten in het verleggen van grenzen: vol van nieuwe ideeën en verkennend naar nieuwe werelden.

engineering BIM model

Engineering

Onze engineering is erop gericht een plan zo te doorgronden en uit te werken dat we de risico’s vooraf uitsluiten en faalkosten gereduceerd worden.

projectmanagement homepage

Project management

Onze projectmanagers zijn ervaren in voorbereiding en uitvoering: zij zorgen dat het project  op tijd open gaat. Altijd.

“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”

Neil Armstrong.

nwearmstrong logo op zwart

We build success for

Want your Business to Take Off?Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Justus bw

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!