Selecteer een pagina

3 bekende duurzaamheidslabels voor gebouwen

Om te meten hoe energiezuinig of duurzaam een gebouw is zijn er verschillende duurzaamheidslabels en meetmethoden zoals BREEAM, Greencalc+ en LEED.

Waarom een duurzaamheidslabel?

Wat is het voordeel van een meetmethode of een label? Door op een vaste manier de impact van maatregelen te meten en te registreren kan op een eenvoudige manier inzichtelijk gemaakt worden wat bijdraagt aan de verduurzaaming van het vastgoed of het operationele aspect van het gebruik van een gebouw. Het belangrijke argument is dat gebouwen die minder energie of grondstoffen verspillen ervoor zorgen dat we langer van onze mooie wereld kunnen genieten. Maar is er zijn ook economische redenen: duurzamere gebouwen hebben lagere exploitatiekosten en een hogere marktwaarde.

BREEAM

BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Het is een systematische methode om de impact van een gebouw op zijn omgeving te meten. Dit kan op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen: voor ene gebouw, gebiedsontwikkeling, en voor nieuwbouw of bestaande bouw (BREEAM In-Use.) Hoe hoger de BREEAM score, hoe beter het gebouw voor zijn omgeving zorgt.
Waarde BREEAM2
 
De impact wordt bepaald op de volgende onderwerpen:
-management
-gezondheid en welzijn 
-energie
-water
-transport
-materialen
-afval
-landschap en ecologie
-vervuiling
De innovaties en technologische ontwikkelingen in de energietransitie gaan nu snel. Maar welke technologische ontwikkelingen zijn nu toepasbaar op een winkelgebouw? Niet voor alle BREEAM credits zijn grote technologische ingrepen nodig. Voor de volgende credits zijn eigenlijk hele eenvoudige en haalbare onderwerpen die meegenomen worden: in dit overzicht een aantal BREEAM credits die toegepast zijn bij de winkels in de Style Outlets om daar de BREEAM accreditatie te halen.
afwerking binnen BREEAM NewArmstrong
MAN 1 Prestatieborging: borgen dat een installatie wordt gemaakt die goed aansluit bij de wensen van de klant
MAN 4 Gebruikshandleiding: zorgen dat de gebruiker het gebouw en de installatie op een juiste manier gebruikt
HEA 4 Hoogfrequente verlichting:
 • het toepassen van energiezuinige verlichting
 • het maken van een lichtberekening en vermogensberekening
 • het schakelen door middel van bewegingsdetectie, klokschakeling
HEA 9 Vluchtige organische verbindingen
 • beperken gebruik spaanplaat of mdf of voldoen aan EN-normen voor uitstoot (plaatmaterialen geven een tijd na productie nog schadelijke gassen af)
 • verlijming beperken (circulaire toepassing)
 • synthetische vloerbedekkingen beperken of voldoen aan NEN/ EN normen –
 • vloerlijmen en kitten beperken of voldoen aan NEN/ EN normen

WAT 1 stuurt op maatregelen om waterverbruik te verminderen

Installaties BREEAM INST

ENE 1 legt de specs vast voor een zo laag mogelijke CO2 emissie als gevolg van het gebouwgebonden primaire energieverbruik
 • -zo kort mogelijke warmwaterleidingen om warmteverliezen te beperken -energiezuinige verlichting met bewegingsschakeling of intelligente aansturing
 • -ventilatie schakelen met klokschakeling zodat dit alleen tijdens openingstijden aan staat

ENE 2 gaat over de submetering van de afzonderlijke gebouwdelen om het energieverbruik te sturen –

Dit zijn voorbeelden van vrij eenvoudige aanpassingen aan de technische installaties die in een pakket maatregelen opgenomen kunnen worden om een BREEAM certificaat te behalen. Voor dit project op de Style Outlets Amsterdam hebben we voor de BREEAM certificering samengewerkt met KVMC.

Greencalc+ en Material selector

DGBC scan guide LCA
De Dutch Green Building Council (DGBC) is beheerder van de BREEAM-NL methode, maar ook van de GreenCalc+ methode en heeft aar verschillende tools voor ontwikkeld. Bijvoorbeeld de Scan, om snel inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van je gebouw, maar ook de Guide om producten die vinden die bijdragen aan een duurzame prestatie en de LCA Materialentool om een Milieuprestatieberekening te maken.

LEED

LEED staat voor Leadership in Energy Efficient Development en bied een raamwerk voor het duurzaam ontwerpen, uitwerken, ontwikkelen en gebruiken van gebouwen. Het is ontwikkeld door de US Green Building Council maar wordt wereldwijd toegepast (meer dan 180 landen), onder beheer van de World Green Building Council.
LEED
De categorieën waar LEED op wordt gestuurd zijn:
 • duurzame bouwplaatsen
 • innovatie op operationeel vlak en regionale prioriteit
 • binnenomgevingskwaliteit
 • efficient watergebruik
 • energiegebruik en klimaat
 • materiaal en materiaalherkomst
Onder meer de winkels van Nike op de Style Outlets en in Mall of the Netherlands zijn getoetst aan de LEED certificering.
Tussen Earth Day op 22 april en World Ocean Day op 9 juni duikt NewArmstrong met 5 thema’s de diepte in over hoe wij in ons werkveld een verschil kunnen maken in #duurzaamheid. Dit is onderdeel van het tweede thema: duurzaamheidslabels.
 
duurzaamheidslabels, energielabel

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!