Selecteer een pagina

Strong in making sure it all fits.

3D laserscannenvan winkelvastgoed

Om van bestaand winkelvastgoed exact het oppervlak vast te stellen of een nieuwe winkel exact in te kunnen tekenen is een goede onderlegger belangrijk. De kwaliteit van de inmeting bepaald ook de kwaliteit van uitvoering en kan daarmee bijdragen aan het reduceren van faalkosten.

Er zijn verschillende manieren om een 3d-inmeting uit te voeren: ‘handmatig’ digitaal met een Totalstation of de methode die NewArmstrong nu het meest toepast: een 3d laserscan. NewArmstrong gebuikt Faro laserscanners en Leica laserscanners.

De laserscanner is een apparaat dat in een 360gradenveld op hoge snelheid metingen verricht met een laserstraal. Deze metingen worden samengebracht in een pointcloud (puntenwolk). Een pointcloud kan een accuratesse hebben van 3 mm.

Een pointcloud is nog geen model. Een pointcloud kan wel gebruikt worden in om te modelleren of kan gebruikt worden om een model van te tekenen.

Of laserscannen goedkoper of duurder is dan traditionele methoden hangt af van de situatie. Bij oppervlakken groter van 500 m2 of bij een pand met verschillende ruimtes ligt het omslagpunt waarbij een 3d laserscan goedkoper is al vroeg. Om te bepalen waar dat omslagpunt ligt maken we graag een vrijblijvende analyse van uw situatie. Een 3d laserscan biedt duidelijke voordelen ten opzichte van traditioneel inmeten.

 

De voordelen van een 3d laserscan en een Point Cloud:

>Het geeft een perfecte werkelijkheid: geen model, maar realiteit.

>Het is sneller dan traditioneel inmeten: een kortere tijd op locatie.

>De pointcloud is meteen in 3d, weliswaar in meetpunten. Dat voorkomt interpretatieverschillen die tot fouten kunnen leiden.

>Het is precies: het vangt alles. Je kunt met een goed scanplan geen gedeelten ‘overslaan’: het is ook preciezer in het voorkomen van interpretatie-verschillen van aantekeningen of meetdata.

> Het levert een 360 graden fotoviewer, waarmee je overal kunt kijken.

>Een accurate pointcloud helpt bij de bouwvoorbereiding. Een goede pointcloud kan zo gemaakt worden dat je niet naar locatie terug hoeft te gaan om nog iets in te meten.  Het leidt tot minder locatiebezoek.

>De laserscan of inmeting met een pointcloud is zowel voor 2d tekenwerk ( AutoCad) als 3d tekenwerk ( Revit of ArchiCAD) bruikbaar.

>Een pointcloud kan zo opgebouwd worden dat een deel van het tekenwerk achterwege kan blijven. Ook kan tekenwerk gefaseerd  je kunt al beginnen met uitwerken terwijl een deel van het model nog opgebouwd wordt.

>Een pointcloud maakt het maken van een paar extra doorsneden heel eenvoudig: je snijdt de pointcloud op een andere positie door een extra doorsneden te genereren: geen extra inmetingen benodigd.

>Een model helpt bij het kwantificeren,  kostenramen en begroten.

>Het voorkomt faalkosten.

>Door een betere bouwvoorbereiding kan een  bouw goed gepland worden, met en kortere bouwtijd en lagere faalkosten als resultaat.

Strong
in precise measurements

De werkwijze van NewArmstrong bij een 3d inmeting:

 

>Door vooraf aan een inmeting archiefonderzoek  te doen kennen we de structuur van een gebouw en weten we wat we gemeten willen hebben. 

>We werken op basis van een scanplan. Door dit goed in te plannen zorgen we ervoor dat we niet teveel scannen (dat leidt tot een te lange verwerkingstijd en zware pointclouds), en ook niet te weinig (ontbrekende informatie).

>Er is een verschil tussen scannen in zwart-wit en kleur. Scannen in zwart-wit is sneller en goedkoper, maar een scan in kleur levert soms belangrijke additionele informatie. We maken een bewust keuze voor scannen in zwart-wit of in kleur.

>Onze bouwkundigen  zetten we in om in te meten, zodat ze weten waar ze naar kijken en wat belangrijk is om te documenteren.

>Voor grote oppervlakken werken we met 2 scanners op verrijdbare statieven. Daarmee halen we een hoge snelheid van scans, wat leidt tot een hoge efficiëntie en dus lage kosten.

>We kunnen inmeten boven plafonds (moeilijk zichtbare ruimten).

>We kunnen inmeten met hoog statief: inmeten op hoogte.

>In donkere ruimten (bijvoorbeeld boven plafonds) scannen we in zwart-wit.

>We laten de scan-operator ook de pointcloud tekenen, zodat diegene weet waar hij/zij naar kijkt.

De laserscanner op locatie

Interesting facts

inmetingen per jaar

Opgeleide scan operators

Minuten per scanpositie

Specifieke cases:

Situaties waar NewArmstrong specifiek 3d laserscans voor inzet:

>Projecten waar locatiebezoek verstorend is of maar beperkt mogelijk is (retail, hotels, winkelvastgoed, musea).

>Monumentale gebouwen waarbij scheefzakking of verzakking gedocumenteerd moet worden.

-Nulmetingen (voor monumentale gebouwen), waar de bestaande situatie gedocumenteerd moet worden om bij bouwschade een exact herstel te kunnen bepalen.

Heeft u een situatie waarbij u zich afvraagt dat een 3d inmeting meerwaarde biedt? Onze 3d scanspecialist Erik de Jong kan snel inzichtelijk maken of hier een business case voor is. 

>>> klik hier voor een case study van een project waar de 3d inmeting een grote rol heeft gespeeld: de 12 meter hoge glasgevel van Nike 

 

Het koppelen van de individuele scans tot een Point Cloud

Project Gallery

Related projects

Want your Business to Take Off?Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Justus bw

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!