Selecteer een pagina

AI in Autodesk Revit

Evolutie in ontwerptools: AI in Autodesk Revit

In de wereld van architectuur en engineering heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) een verschuiving teweeggebracht in de manier waarop we ontwerpen en bouwen. Autodesk, een pionier op het gebied van ontwerpsoftware, heeft AI geïntegreerd in de producten die NewArmstrong gebruikt, met name in Revit, de software die wij gebruiken voor ontwerpen en modelleren (BIM).

AI en ontwerpoptimalisatie

AI’s Rol in Ontwerptools

AI binnen Autodesk Revit biedt interessante mogelijkheden. Door middel van machine learning en algoritmen kan Revit nu complexe ontwerppatronen begrijpen en ontwerpstudies leiden naar slimmere en efficiëntere ontwerpbeslissingen. Door AI-aangedreven tools kunnen we repetitieve taken elimineren en ons richten op creativiteit. Revit kan bijvoorbeeld automatisch ontwerpvarianten genereren op basis van parameters die zijn ingesteld door de gebruiker, waardoor ontwerpers meer tijd krijgen voor innovatie en optimalisatie.

Virtueel ontwerpmodel, wet kwaliteitsborging, Autodesk Construction Cloud

Geavanceerde analyse en optimalisatie

AI heeft Revit in staat gesteld om verder te gaan dan louter ontwerpfunctionaliteiten. Het biedt geavanceerde analysehulpmiddelen die ontwerpers helpen bij het optimaliseren van de prestaties van gebouwen. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van AI voor energieanalyse, waarmee ontwerpers duurzamere en energiezuinigere gebouwen kunnen ontwikkelen.

Hier kunnen we verschillende tools voor inzetten:

  • Dynamo: om parametrisch te ontwerpen en zo energievereisten te verkennen en te optimaliseren.
  • Green Building Studio voor energie-simulatie: om het energieverbruik te simuleren en te optimaliseren.
  • BIMpact om MPG berekeningen te maken en op CO2 uitstoot te rapporteren (ParisProof!).

Bimpact dak

 

  • Autodesk Forma: Forma is AI gedreven om door middel van data en ai-analyses op het gebied van energie, zonlicht, daglichtpotentieel, wind en microklimaat ontwerpprocessen te ondersteunen.
    De vooruitzichten voor AI in Autodesk’s Revit zijn veelbelovend. Met voortdurende ontwikkelingen in AI-technologieën zal de software naar verwachting nog geavanceerder worden en meer kansen bieden.  NewArmstrong is  aan het verkennen hoe het werkt en wat er werkt. Voor een aantal projecten hebben we een aantal tools al ingezet, zoals het doorrekenen van CO2 uitstoot voor verschillende scenario’s van een bouwplan.

 

Ai ontwerptool

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!