Selecteer een pagina

Bouwkundige onderzoek bij verzakkingen

Een dilatatie is de plek waar uitzetting plaats hoort te vinden. Maar als wat nu als bij de dilatatie de volledige dekvloer 15 mm geweken is? Is er dan sprak van verzakking? Moet er een bouwkundig onderzoek plaatsvinden?
 
En als in de onderliggende constructie die beweging ook zichtbaar is? En dat in een constructie van recente datum? Dan moet er een bouwkundige oorzaak zijn: maar is er een bouwfout of zijn er omstandigheden in de omgeving die een verzakking kunnen veroorzaken?

Bouwkundig onderzoek

Waarom het belangrijk is om verzakkingen te onderzoeken of te monitoren is de afgelopen jaren wel gebleken bij het instorten van de parkeergarage in Eindhoven, een winkelcentrum boven een mijnschacht in Kerkrade en verzakkingen rondom de NoordZuidlijn in Amsterdam. Als ergens beweging plaatsvindt is het belangrijk om de oorzaak vast te stellen en om te bepalen of er ingrepen noodzakelijk zijn.
 

Meetdossier

Een bouwkundig onderzoek, inspectie en inmeting kan dan verduidelijking geven: we brengen meetpunten aan en kunnen met de 3d scan de huidige toestand documenteren. Een 3d scan kan de binnenkant van een gebouw met de buitenkant koppelen zodat het verband tussen binnen en buiten gelegd kan worden. Scheefstand wordt zichtbaar, maar ook de vloerhoogten en waterpassing van de vloer kunnen inzichtelijk gemaakt worden. Met zakbakens kunnen we monitoren of er sprake is van een incident of van een progressieve verzakking.
20221123 145054
inmeting dilatatie

Bouwkundige dossier

Tegelijk met de inspectie voeren we onderzoek uit naar de bouwkundige situatie en detaillering. Indien nodig zelfs onderzoek naar het bouwproces: is er een aanleiding geweest voor de verzakking? Is de uitwerking anders dan gedacht?
In de omgeving gaan we op zoek naar externe oorzaken om vast te stellen of daar een oorzaak in kan zitten. Is er een ander bouwproject gestart of afgerond? Heeft er grondverzet plaatsgevonden? 
Is er een aanleiding in de ondergrond: is hier ooit een waterloop geweest of de grond geroerd? Is de waterhuishouding veranderd of het waterpeil veranderd?
wijkende constructie bij bouwkundig onderzoek
Het eindresultaat hiervan is een samenvatting van bevindingen in een bouwkundig rapport dat wijst op mogelijke oorzaken. Daar volgt een advies uit over bijvoorbeeld welke aspecten verder onderzocht dienen te worden, wat gemonitord of gemeten moet worden of waar een aansprakelijkheid kan liggen.
dilatatie

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!