Selecteer een pagina

Hoe toon je de brandwerendheid van een metalstudwand aan?

De brandwerendheid van een metalstudwand.

In het werk wordt vaak de vuistregel toegepast ‘dubbel gips is 60 minuten brandwerend’. Maar wat nu als de functie aan de andere zijde echt kritiek is en de opdrachtgever aangetoond wil hebben wat de brandwerendheid van een metalstudwand is? De uitvoering zal dan op twee manieren onderbouw moeten worden: aantonen wat gemaakt is, en aantonen wat de weerstand tegen branddoorslag van dat deel is.

Begrippen in relatie tot brand

Het is goed om te bepalen welke begrippen gehanteerd worden en wat er mee wordt bedoeld.

  • Brandwerendheid:  het aantal minuten dat een brand doorslaat van de een zijde van een wand naar de andere zijde.
  • Brandvoortplanting: de snelheid waarmee de brand zich in dezelfde ruimte voortplant.
  • Brandoverslag: hiermee wordt uitbreiding van brand via de buitenlucht bedoeld
  • Vlamuitbreiding: dit is de snelheid waarmee zich over een vlak verspreid
  • Vlamoverslag of flashover is de zelfontbranding van materialen door een zeer hoge omgevingstemperatuur (>300 graden)
  • Een brandcompartiment is een bouwkundige structuur waarbinnen een brand gedurende een bepaalde tijd blijft. Een brand verplaatst zich door een gebouw via deuren, trappen en gangen; daarom worden daar brandcompartimenten en branddeuren toegepast.

De brandwerendheid kan worden onderverdeeld op de volgende criteria:

  • de vlamdichting op afdichting
  • de vlamdichtheid op ontvlambaarheid
  • de thermische isolatie op temperatuur
  • thermische isolatie op warmtestraling

Metalstudwand en weerstand tegen brand

De droge afbouw met metalstudwanden en gipsplaten levert een belangrijke bijdrage aan brandveiligheid. Gipsproducten zijn onbrandbaar. In de eerste fase van brand houdt het hoge aandeel water in de samenstelling de temperatuur vrij laag. Zodra al het water uit het gips is opgebrand (250 graden) blijft een gedehydrateerde plaat over die tot 1000 graden bestand is. Dan wordt de plaat wel instabiel; daarom worden er vaak glasvezels aan de plaat toegevoegd.

De weestand tegen brandoverslag wordt altijd gemeten op de gehele constructie, niet op een constructieonderdeel.

De doorbrandtijd van één gipskartonplaat type F is 23 minuten. De doorbrandtijd van 2 gipsplaten is 42 minuten. We kunnen de brandwerendheid dan berekenen volgens een formule (NEN 6073).

De weerstand tegen brandoverslag voor een metalstudwand met 50 mm. C profielen en dubbel gips 12, 5 mm. is:

Doorbrandtijd in minuten = reductiefactor x dikte of som plaatdikten

 

20230904 134244

ts;d = doorbrandtijd verhitte zijde + 0,65 doorbrandtijd niet verhitte zijde

ts;d = 42 minuten + 0,65 * 42 minuten  = 69 minuten.

De metalstudwand in de te maken uitvoering heeft dus een brandwerendheid van 69 minuten en voldoet. Aandachtspunt is wel dat alle doorvoeren, contactdozen en aansluitingen óók die waarde halen.

 

metalstudwand brand

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!