Selecteer een pagina

Creatieve sessie voor merkstrategie

Voor een inhoudelijk goede creatieve sessie is een goede voorbereiding belangrijk. Een goede brainstorm bruist, voelt goed in energie en leidt tot concrete resultaten (een ontwerp bijvoorbeeld). Het moet de juiste vibe hebben. Maar de aanpak daarvan is systematischer dan je misschien zou verwachten. Goede voorbereidingen geven voorspelbare en daarmee sucesvolle resultaten.

Drie zaken zijn belangrijk:

  1. Een duidelijk doel
  2. De juiste mensen
  3. Duidelijke onderwerpen waar een antwoord op gegeven moet worden

Een duidelijk creatief doel

Een duidelijk creatief doel voor een merkstrategie begint met een goede analyse en het juiste begrip van doelgroep, missie en kernwaarden. Dit vormt de basis voor een merkstrategie én voor de vertaling van een merk naar een interieur.  De waarden en merkwaarden die het merk vertegenwoordigen geven het persoonlijkheid en maken het onderscheidend.

En dat hoeft niet altijd in woorden gevat te zijn: het kan ook in beeld of gevoel, zolang het maar een heldere keuze is: hinken op twee gedachten of maar ‘een richting’ is niet voldoende. Het leidt niet tot heldere uitgangsounten en heldere keuzen. Het is vaak gemakkelijk om hier snel voorbij te gaan en te kiezen voor snelheid: maar helaas geldt het adagium: ‘garbage in is garbage out’.

Merkpositionering

Net zo belangrijk is om te definieren hoe je je verhoud tot de concurrentie. Wat maakt jouw merk uniek? Welke positie neem je in in de markt? En welke momenten, gevoelens en kenmerken horen daarbij?

Merkbelofte

Wat is dan de belofte van je merk aan de klant?
Formuleer een heldere belofte aan je doelgroep. Wat kunnen ze van jouw merk verwachten? Dit is een essentieel onderdeel van je merkstrategie.

Actieplan en evaluatie:

Ontwikkel een concreet actieplan voor je marketingactiviteiten op basis van je merkstrategie. Volg de resultaten en pas indien nodig aan.

Hoe hebben wij dit ingezet?

In een creatieve sessie voor een Nederlands modemerk hebben we dit als volgt aangepakt:
  1. Een duidelijk doel: het interieurconcept en -ontwerp naar de huidige staat van het merk brengen (nieuwe merkstrategie en ontwerp). Geen volledige rebranding: maar wél duidelijk een opgefrist ontwerp.
  2. De juiste mensen: van CCO tot de bouwmanager en commercieel verantgwoordelijke: iedereen aan tafel
  3. Duidelijke onderwerpen waar een antwoord op gegeven moet worden: de aangepaste doelgroep (leeftijdsrange), meer Gen Z en Gen Alpha, meer aandacht voor duurzaamheid.

Merkpositionering

Met een inventarisatie van archetypen hebben we de discussie aangewakkerd: waar staat het merk nu? En waar zou het moeten staan? En waarom sta je hier nu en om welke reden ben je nog niet waar je heen wilt. De uitkomst is maar te n dele relevant: de gesprekken daarin zijn veel interessanter. Daarin komt de staat van het merk naar voren: war is de belemmering geweest en wat zijn de kansen? Wat is door omstandigheden geleid en wat is keuze? Hieruit hebben we de merkpositionering en merkbelofte kernachtig samengevat.

Merkpositionering archetypen

Analyse

In de analyse hebben we vervolgens gekeken naar het type meubilair en de positie daarvan. De postie in de Lay Out, maar ook de rol in het verkoopproces.

 

Op basis daarvan hebben we de Lay Out geschetst en verschillende invalshoeken van de Lay Out bekeken en van daaruit een klantreis in het ontwerp bepaald. Om uiteindelijk het Lay Out ontwerp te materialiseren hebben we ook een materiaalbilbiotheek vergeleken en gekeken wat bij het merk past, wat bij de nieuwe duurzaamheidsdoelstellignen past en hoe we dat in het ontwerp kunnen integreren.

 Merkstrategie Lay Out
materialen
Merkstrategie Materialen
Creatieve sessies kunnen verschillende vormen aannemen, zoals brainstormsessies, hackathons, design sprints, trendstorming en master mindstorms. Kies de vorm die het beste past bij je team en doelstellingen. Een merksessie kan ook helpen om de basis te leggen voor je merkstrategie door dieper in te gaan op je merkidentiteit en unieke kenmerken.
eco materialen

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!