Selecteer een pagina

De meerwaarde van een inspectie of nulmeting.

Inspectie of nulmeting?

Met een inspectie of nulmeting wordt vastgelegd hoe de staat van een pand is en of er zaken zijn die een risico vormen. De aanleiding kan de start van een huurperiode, wijziging van huurder of de start van bouwactiviteiten zijn.
Hiermee wordt vastgelegd wat de aanvangssituatie is zodat er na het gebruik of de verbouwing vastgesteld kan worden of bepaalde zaken het gevolg van die activiteit zijn. Maar ook kunnen er risico’s voor de bedrijfsvoering naar voren komen.
Door een pand systematisch te inspecteren en de bestaande situatie vast te leggen kan een discussie later worden voorkomen.

Waterschade?

Zoals in dit geval: hier bij de doorvoer van de waterleiding in een kelder van een monument is waterschade zichtbaar. De nieuwe huurder wil deze ruimte gebruiken voor de opslag van kleding en fijne lingerie. Iets wat daar niet bij past is de geur van een vochtige kelder of geschenkverpakkingen van zacht en vochtig karton.
Dus het is belangrijk om vast te stellen of hier in de toekomst een nieuw probleem kan ontstaan. 
20220901 142538
Tijdens de inspectie kunnen we waarnemen dat de watervlek rondom de doorvoer van de waterleiding zit.  Maar de waterschade lijkt van een hogere doorvoer dan de aanwezige waterleiding. Dat kan er op wijzen dat het van een andere buiten gebruik zijnde doorvoer is: er zitten er meerdere.
De waterleiding is aangelegd onder de vorstgrens, dus vaak dieper dan 70-80 cm. De andere doorvoeren kunnen van een oudere KPN kabel of elektrakabel zijn.
Afhankelijk van de situatie in de straat en de ondergrond kan dat wel boven de grondwaterstand zijn. Als een doorvoer dan niet goed is afgedicht kan er lekkage ontstaan. Zelfs al lijkt er geen echt waterspoor, nog steeds kan er vocht door de doorvoer de muur in sijpelen waardoor bouwkundige  of vochtproblemen kunnen ontstaan.

Vochtpercentage

Om te bepalen of hier sprake van is kunnen we het vochtpercentage in de muur meten. Een acceptabel vochtpercentage van metselwerk muren ligt tussen de 5 en de 15%, waarbij alles boven de 10% reden is voor verder onderzoek. Alles boven de 15% is reden voor direct verder onderzoek en het nemen van maatregelen.
Hier meten we een acceptabel vochtpercentage in de muur dat niet hoger is dan omliggend. Dat lijkt op een oudere waterschade te wijzen.
 
Als laatste zijn er visuele aanleidingen om ook dat te onderbouwen: er is al wat van de waterschade afgebrokkeld.
Hiermee kunnen we onderbouwen dat dit een oude waterschade is en niet één die naar verwachting nu problemen op gaat leveren.

Herstel?

Als de muur wél een te hoog vochtpercentage zou laten zien dan zijn zouden we met verder onderzoek vaststellen waar de daadwerkelijke oorzaak is: is het de doorvoer, is het de kimnaad (aansluiting vloer-wand), is er sprake van doorslag of scheurvorming?
Afhankelijk hiervan kan bepaald worden of er een beperkte ingreep gedaan moet worden of een grote ingreep.
Een beperkte ingreep is bijvoorbeeld het opnieuw afdichten van de doorvoer of plaatselijk injecteren.  Een grote ingreep is het volledig afdichten van de kimnaad of het bekuipen van de kelder: een nieuwe waterdichting rondom de kelderbak aanbrengen.
Om te zorgen voor een goed klimaat en ook een bedompte lucht door vocht te voorkomen is het noodzakelijk om in kelders als deze altijd een goede ventilatie aan te brengen.

Nulmeting

Door de nulmeting hebben we in dit geval vast kunnen stellen dat dit een oude schade betreft waar nauwelijks risico voor nieuwe schade is. De doorvoer is van voldoende kwaliteit en het is niet aan te nemen dat hier een volgende lekkage zal ontstaan. Voor de gebruiker zit hier geen risico in.
De ventilatie in de kelder is van recente datum en bestaat uit centrale afzuiging en inblaas in de hoeken van voldoende debiet. Ook hier is geen zorg voor het beoogd gebruik.
ventilatie kelder
inspectie nulmeting

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!