Selecteer een pagina

Handgetekende Beauty’s

Voor de opdracht voor nieuwbouw op een historische locatie komen we beauty’s als deze handgetekende tekening tegen.

Archiefonderzoek is altijd onderdeel van onze voorbereiding voor een project: de historie van een pand en de belendingen bepaald wat er technisch mogelijk is. Wij willen een ontwerp opleveren waarvan we al getoetst hebben dat het Technisch mogelijk is.

Het is geen rocket science: maar wel iets wat in één keer goed moet.

Handgetekend

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!