Selecteer een pagina

Happy pride!

3 redenen waarom wij het belangrijk vinden om Pride te vieren op de werkplek.

Waarom is het belangrijk om Pride te vieren op het werk?

Pride is een groot feest met als hoogtepunt in onze omgeving de Amsterdam Pride: al jarenlang een feest waarom alle vrijheid gevierd wordt. Dat is ook het beeld dat vaak naar boven komt: de de Canal Parade met dansende mensen op boten door de grachten en veel regenboogkleuren. Maar de achtergrond van Pride zit in de afkorting: ‘Promote Respect. Inclusion, and Dignity for Everyone’.

Pride is een viering ieder jaar in Juni met als achtergrond een protest in 1969 in de Verenigde Staten waarbij demonstranten tegenover de politie stonden. Het feit dat we bij ‘pride’ nu al denken aan de Amsterdamse Canalparade en dat het een breed gevierd feest is geeft aan hoe ver Pride gekomen is. En dat dit ook zichtbaar mag zijn op de werkplek is daar ook een onderdeel van.

Bij NewArmstrong is dat niet alleen iets voor die één maand of een feest. En ook niet op het moment van de Amsterdam Pride of ‘Coming Out Day’. Het zit in de alledaagse zaken: wat accepteren we wel van elkaar en wat niet. En het is breder bij newArsmtrong: we streven naar een 50-50 verdeling tussen mannen en vrouwen op het werk. Zonder ‘Gender Pay-gap‘. We vieren samen Pasen, maar ook Pesach, Suikerfeest en Kerstmis. En Pride. Het is belangrijk dat iemand die bij ons werkt of hier komt werken zich fijn en veilig voelt.

Wat kunnen wij dan doen?

Zorgen voor kennis over LBGTQ+.

Als je ergens kennis van hebt en begrijpt waarom iets is zoals het is, als je de maatschappelijke context begrijpt, dan is er gemakkelijker begrip. Als je jongere generaties begrijpt: is er gemakkelijk begrip. Als je de context en struggle begrijpt die hierachter zit begrijp je waarom het voor sommige mensen belangrijk is. Dus onderwerpen als deze zijn open bespreekbaar binnen ons bedrijf. Als onze HR-contactpersoon vraagt om een contactpersoon om te bellen bij een calamiteit vragen we om een contactpersoon van familie of je partner. Niet per sé je ‘man’ of ‘vrouw’.

En dat betekent voor ons management dat we bewust ons verdiept hebben in  de generaties die ná ons opgegroeid zijn en de groepen die niet in onze eigen kring zitten. Als we leiding geven moeten we weten waar het om gaat. Anders kunnen we ons niet verplaatsen in de ander. En als we ons daarin niet kunnen verplaatsen kunnen we niet juist handelen. En als we niet juist handelen bieden we niet die werkplek waar een medewerkers lekker kan werken. En een medewerker die lekker werkt is het beste voor het team e n het resultaat. Dus ons directie en ons management weten wat er speelt in de wereld en in andere generaties..

Het is zichtbaar op Social media.

Op Social media laten we duidelijk zien dat we alle standpunten en gemeenschappen welkom heten. Dus zowel in religie (onze Christelijke medewerkers, onze Islamitische collega’s)  als geaardheid of seksualiteit. We vragen er níet naar: het is ‘none of our business’. Maar het mag er zijn, je mag er zijn en dat communiceren we open. Voel je welkom, want dat zijn wij. NewArmstrong. (Wil je bij ons werken? Kijk hier )

We creëren een veilige werkplek.

We passen in Juni onze profielfoto op Linked-in aan. En we schrijven dit blog op onze website. Daarmee laten we zien dat we ergens voor stáán. Maar het gaat verder: onze waarden binnen het bedrijf, onze gedragsregels, onze manier van leiding geven is gericht op gelijkheid. Dat betekend dat we optreden tegen bepaalde grappen en geen discriminatie dulden. Ook niet met ‘maar het is onschuldig’  of ‘het is een grapje’ er achteraan. Als we het zouden toestaan dan stemmen we er mee in: dus de grappen uit de jaren ’80 laten we in de jaren ’80: want we leven nu in de twenties.

We doen ons best om de verschillende generaties en minderheden binnen het bedrijf te begrijpen. En vast: er zal een ‘slip of the pen’ of een ‘slip of the tongue’ zijn. Maar dit zijn onze waarden en dit is wat we steunen. We zijn er voor iedereen de bij ons wil werken, we zullen er alles aan doen om her fijn samen te werken en een open en goede werkcultuur te bieden.

Pride month

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!