Selecteer een pagina

Internationale vrouwendag 2023: vrouwen brengen competitief voordeel.

Internationale vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag nét als iedere andere dag: trots op alle vrouwen binnen NewArmstrong. We zijn gelijkwaardig, maar denken en doen niet altijd hetzelfde. En dat is juist waarom het goed is. We waarderen de balans die ze brengen, we komen tot betere reflecties in besluitvorming, ze geven tegenwicht in de afweging van risico’s. Een aanzienlijk deel van onze klanten is ook vrouw, om diezelfde reden: zij zien designontwerpopgaven of formulevraagstukkenanders. Sterker nog, van onze belangrijkste klanten zijn CEO’s vrouw. 
Moodboard cookware
Die tweezijdigheid die de samenwerking biedt is een competitief voordeel: onderzoek van consultancybureau McKinsey naar het voordeel van leiderschap van vrouwen laat het volgende zien:
 1. Vrouwen horen een andere vraag in de briefing van klanten, zien andere kansen in de samenwerking en analyseren de situatie anders. Dit leidt tot andere resultaten die door klanten als voordeel worden benoemd. Vrouwen verwerven inzicht in een project op een samenwerkende, inclusieve manier. Vrouwen starten met ontwerpen vanuit samenwerken en overleggen en testen hun ideeën vaker bij een bredere groep in plaats van ’trial en error’.
 2. Het heeft ook te maken met karaktereigenschappen, maar vrouwen gever vaak  een beeld van de bredere context en proces voordat ze een antwoord formuleren.
 3. Vrouwen kunnen vaker meer detail in beeld aanbrengen zonder meteen een ruimtelijk beeld te schetsen, met bijvoorbeeld een moodboard. Onze mannelijke ontwerpers maken eerder een 3d model ontwerpen in software. We hebben een aantal vakvrouwen die veel langer zoeken met potlood ‘zoeken’, en de beweging die je dan bij het schetsen maakt zegt iets over gevoel, ruimte, looplijnen, richting.

 

schets beddenwinkel

 

womens day 2023

 

Samenwerken

Klanten van NewArmstrong benoemen de volgende voordelen van het samenwerken met onze vrouwelijke collega’s:

 • Het project gaat sneller en beter
 • Meer detail en verfijndere detaillering, meer gelaagheid in het project (moodboard en design)
 • een betere aansluiting bij de doelgroep omdat het project voor 100% van de doelgroep wordt ontworpen, niet voor slechts 50% (met ook betere omzetcijfers voor onze klanten tot gevolg)
 • meer jonge professionals betrokken (de diversiteit trekt een jonger team)
 • eerder in het proces betrokkenheid van alle stakeholders en een andere manier van het tot stand laten komen van consensus: met als gevolg:
 • een lager risico in doorlooptijd en kosten

Teamwork

Niet alleen zijn we blij met onze vrouwelijke collega’s: ook vinden we dat de behandeling gelijk moet zijn. Dus geen Gender pay-gap. Maar we houden wél rekening met iédereen. Voor sommige zaken net zo hard voor mannen als voor vrouwen. Wil je je kind van school halen: dat is geen probleem, we gaan er van uit dat je dat prima kunt en later je werk af maakt. Wil je optimaal gebruik maken van je ouderschapsverlof: dat regelen we met je directie collega’s, zodat jij die tijd fijn kunt genieten van je pasgeboren kind ( en de papa’s mogen tegenwoordig ook langere tijd vaderschapsverlof opnemen). Maar ook eenvoudige zaken als een een lade met menstruatieproducten. Het is zo simpel en we weten allemaal dat het er bij hoort, dus waar zouden we moeilijk over doen. Het is Teamwork, laten we dan ook goed voor elkaar zorgen.

 • Marie-Antoinette
 • Sophia
 • Novita
 • Loes
 • Adela
 • Gizem
 • Alisha
 • Ingrid
 • Yasmin
 • Tania
 • Lot

 

vrouwendag - female thinking 
vrouwendag 2023

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!