Selecteer een pagina

Internationale vrouwendag 2024 – 5 redenen waarom wij dit belangrijk vinden.

Internationale vrouwendag 2024

Waarom NewArmstrong het belangrijk vindt dat de Internationale Vrouwendag gevierd wordt: in de moderne arbeidsomgeving is het streven naar gendergelijkheid een cruciale kwestie. Het hebben van een gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkplek is van groot belang: waarom vinden we dat?

Internationale Vrouwendag 2024

Het draait om een aantal thema’s: gelijke kansen, positieve werkomgeving, creativiteit en innovatie, carrièrekansen, motivatie en tevredenheid. Onze Operationeel manager Marie Antoinette Vrijbloed kan aangeven waarom dit binnen NewArmstrong zo belangrijk is.

Gelijke kansen en rechten:

Wettelijk gezien hebben mannen en vrouwen in Nederland dezelfde rechten. Toch blijkt uit de praktijk dat hun positie vaak niet gelijkwaardig is.
In 2021 verdienden vrouwen gemiddeld 13% minder per uur dan mannen (een goede reden om aandacht te besteden aan Internationale Vrouwendag 2024 dus). Bovendien is bijna de helft van alle vrouwen financieel afhankelijk van een partner of de overheid.
Een gelijke behandeling hoort bij gelijke kansen en rechten voor beide geslachten.

Marie Antoinette:
Vanuit mijn ervaring is bewustzijn de eerste stap naar verandering. Bij NewArmstrong willen we werken aan het erkennen en aanpakken van ongelijkheid. Het is mijn doel om een omgeving te creëren waar iedereen, ongeacht geslacht, zijn volle potentieel kan bereiken, maar ook durft aan te geven als hij/zij daarin gehinderd wordt. Als operationeel manager let ik op dat sekse geen rol speelt in hoe taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats.

Creativiteit en innovatie:

Diversiteit in teams maakt dat deze creatiever en innovatiever zijn. Een mix van verschillende perspectieven leidt tot betere oplossingen en producten.
Werkgevers die streven naar gendergelijkheid bevorderen een omgeving waarin diverse ideeën uit voortkomen.

Marie Antoinette: dit herken ik ook binnen onze verschillende projectteams, Ik heb gezien hoe diversiteit binnen teams soms leidt tot verrassende andere invalshoeken en daardoor een beter resultaat.

Positieve werkomgeving:

Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een positieve werksfeer.
Dit wordt bevorderd door in een inclusieve omgeving te werken. Het zorgt ervoor dat alle medewerkers zich onderdeel voelen van het team en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze bijdragen.

Marie Antoinette: Een positieve en respectvolle werkomgeving is de basis voor tevredenheid. Ik streef ernaar dat iedereen zich erkend en gewaardeerd voelt, wat ook belangrijk is voor ons gezamenlijk succes.

Carrièrekansen:

Een gelijke verdeling stimuleert gelijke kansen. Vrouwen krijgen meer kansen om hun prestaties te tonen en door te groeien.

Marie Antoinette: ik ben er trots op te zien hoe medewerkers groeien en ontwikkelen, in ons streven naar het bieden van gelijke kansen. Het zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht geslacht, kan groeien in zijn rol. Ik vind het daarbij belangrijk dat zowel vrouwen als mannen zichzelf niet achterstellen, dus daar let ik op.

Motivatie en Tevredenheid:

Gendergelijkheid vergroot de motivatie en tevredenheid van werknemers.
Een inclusieve cultuur waarin iedereen gelijke kansen heeft, leidt tot meer betrokkenheid bij het team. ‘Een gelijke verdeling in het team tussen man en vrouw is niet altijd makkelijk.

‘We hebben mannen en vrouwen in dienst en kijken naar welke kwaliteiten geboden worden en hoe we die gelijkwaardig in kunnen zetten’ volgens Marie Antoinette.

Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkplek met gelijke kansen is niet alleen een ethische kwestie of een strategische zet. De conclusie van Marie Antoinette:

Het heeft impact op het welzijn van medewerkers. Het helpt bij het creëren van een omgeving waarbij iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dat maakt dat medewerkers zich volledig kunnen inzetten en ontwikkelen en weten dat ze beoordeeld worden op hun verdiensten en bijdragen en niet op hun sekse. Als leidinggevenden is het onze taak om ervoor te zorgen dat onze waarden niet alleen worden uitgesproken, maar ook worden geleefd. Het gaat erom dat we samenwerken als een team, waarbij iedereen zich ondersteund en gewaardeerd voelt.

Womens day hartje 1

NewArmstrong Artwork Womensday 2024

 

vrouwendag - female thinking

NewArmstrong Artwork Womensday 2023

 

vrouwendag 2022

NewArmstrong Artwork Womensday 2022

 

 

womens day blog

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!