Selecteer een pagina

Kwaliteitsborging bij NewArmstrong: voorbereid op nieuwe WKB

NewArmstrong heeft een interne Kwaliteitsborger en is zo goed voorbereid op de WKB.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die in Nederland van kracht is voor gevolgklasse 1 (gevolgklasse 2 en 3 datum invoering n.t.b.), brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor de bouwsector. In maart 2024 heeft een medewerker van NewArmstrong, Henri Lintsen, het examen succesvol afgelegd als Interne Kwaliteitsborger. NewArmstrong kan daarmee in bouwprojecten de rol vervullen om van ontwerpfase tot bij de uitvoering het dossier samen te stellen voor de kwaliteitsborging, zodat dit compleet en op tijd aan de kwaliteitsborger aangeboden kan worden.

Interne kwaliteitsborger

Waarom is het vroeg opstarten van de kwaliteitsborging voor winkelvastgoed van belang?

De wettelijke kwaliteitsborger stuurt bij gereed melding en na beoordeling van de bewijsstukken een bericht aan het bevoegd gezag (Gemeente) dat hij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft in hetgeen gebouwd is, daarna heeft bevoegd gezag nog heeft 14 dagen de tijd om een dossier te beoordelen en aan te geven of een bouwwerk gebruikt mag worden. Met de snelheid van bouwen in de retail is kan dit betekenen dat de bouw nog niet opgeleverd is, terwijl het Bouwdossier wél al met de kwaliteitsborger afgestemd moet worden om de ingebruikname tijdig te laten plaatsvinden.

NewArmstrong kan door een integraal dossier te maken van ontwerp, start bouw tot het verzamelen van de input van de (onder)aannemers en dit vroegtijdig met de Wettelijke kwaliteitsborger af te stemmen sturen op een snelle goedkeuring van het dossier na gereedkoming, zodat de ingebruikname plaats kan vinden.

Achtergrond van de Wet kwaliteitsborging:

Momenteel moeten ontwikkelaars van winkelvastgoed of exploitanten van winkels vaak een vergunning aanvragen bij de gemeente voordat ze gaan bouwen. Met de Wkb verandert dit proces. Vanaf 1 januari 2024 is de wet kwaliteitsborging van kracht en moeten opdrachtgevers een Wettelijke Kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger controleert of het gebouw voldoet aan de Omgevingswet/Publiekrechtelijk en Bouwbesluit/ BBL. Daar zijn een aantal vastgestelde instrumenten voor (KiK, TIS, VKB, WKI, SKAPP, KWG).

Het is belangrijk om te weten dat de Wkb niet meteen voor alle bouwwerken is ingevoerd. In plaats daarvan is deze eerst van toepassing op bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1.

Gevolgklassen in de Wet Kwaliteitsborging:

De Wkb hanteert drie gevolgklassen voor bouwwerken, afhankelijk van het maatschappelijk risico:

Gevolgklasse Gevolg als het misgaat bij niet voldoen aan bouwtechnische regels Bbl Voorbeelden
Gevolgklasse 1 Beperkte persoonlijke gevolgen
 • Woningen
 • Eenvoudige bedrijfsgebouwen
 • *Supermarkten en kantoren vallen hier niet per sé onder. Delen hiervan wel, zie onder de tabel.
 • Verbouwingen gevolgklasse 1: dit zal niet eerder dan 1 januari 2025 in gaan.
Gevolgklasse 2 Reële kans op persoonlijke gevolgen
 • Bibliotheken
 • Gemeentehuizen
 • Onderwijsgebouwen
 • Woongebouwen tot 70 meter hoog
 • *Kleine supermarkten, kantoren en verbouwingen van enkelvoudige winkelpanden kunnen hieronder vallen.
Gevolgklasse 3 Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen
 • Metrostations
 • Voetbalstadions
 • Ziekenhuizen
 • Gebouwen hoger dan 70 meter
 • *De Wkb zal uiteindelijk ook voor deze klasse worden ingevoerd na evaluatie van het stelsel.

 

Bij de gevolgklasse 1 is opmerkzaamheid belangrijk:

Bouwwerken van maximaal 2 bouwlagen met een industriefunctie die een nevengebruiksfunctie van een andere gebruiksfunctie zijn. Denk aan het bouwen van een magazijn bij een winkel (winkelfunctie). Zo’n magazijn valt onder gevolgklasse 1, ook al valt de winkel zelf niet onder gevolgklasse 1.

Zie hier een datablad met duidelijke geïllustreerde voorbeelden van de Gevolgklasse 1.

supermarkt winkel gevolgklasse kwaliteitsborging

Voor nu zal in de branche voor commercieel vastgoed en supermarktvastgoed nog niet directe actie nodig zijn. Maar het is goed om voorbereid te zijn dat er wel projecten in de initiatieffase kunnen zijn of gestart kunnen worden die uiteindelijk wel onder de WKB vallen.

Wilt u ook precies weten wat u zou moeten doen om voorbereid te zijn op de Wet Kwaliteitsborging en geen risico te lopen dat u op het laatste moment uw ontwikkelproces moet aanpassen? Neem dan contact met ons op en vraag naar met Sietse Makelaar of Henri Lintsen. We helpen u graag verder om de opgave te analyseren en te laten zien hoe we al in het ontwerp- en tekenproces de bewijslast voor de WKB opbouwen en vastleggen. Ook kunnen we dan laten zien hoe we het dossier voor de Wettelijke kwaliteitsborger gereedmaken en afstemmen.

winkel supermarkt gevolgklasse wkb

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!