Selecteer een pagina

Meet the crew

 

Meet the crew (Spring edition)

Het is al een tijd geleden dat het hele team bij elkaar is geweest, maar na alle lockdowns is het dan toch een weer gelukt om (bijna) iedereen bij elkaar te krijgen. Afgelopen voorjaar zijn Aku Kawerama en Olivier Steenhuis het team komen versterken. Samen zijn als team is belangrijk. Het bepaalt hoe je samenwerkt en hoe je elkaar vindt. In onze organisatie is zelfstandigheid een belangrijke factor, maar iedere rol is een schakel in het proces. Dus je moet goed en fijn samen kunnen werken met de collega’s om je heen.

In onze organisatie is veel aandacht voor:

  • Teamwork
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Feedback

Teamwork houdt in dat we de juiste mensen bij elkaar zetten en werken aan wederzijds vertrouwen. Ieder teamlid kent zijn/haar rol en neem zijn of haar verantwoordelijkheid: je hoeft elkaar niet te controleren (een tekening controleren doen we wél: dat is kwaliteitscontrole). De rol van leidinggeven is dat die het samenwerkingsproces moet faciliteiten en de individuele teamleden laat bijdragen aan he beste resultaat. En de feedback hierbinnen is heel belangrijk voor een team: door te bespreken hoe de samenwerking en individuele prestaties gaan kunnen we van elkaar leren uit een positieve maar kritische houding. Daarmee bouwen we een lerend team met een constructief communicatieklimaat.

De vijf belangrijke tekenen van een goed werkend team:

Het belang van de organisatie staat voorop.

Als de teamleden samenwerken met een duidelijk doel voor ogen kunnen ze onderlinge meningsverschillen of verschillen van inzicht goed overbruggen. leden van een goed werkend team begrijpen dat het niet het ego, maar de teamkwaliteit is die voor het grote belang zorgt.

Privéleven is net zo belangrijk als werk.

Als werkgever weten we dat het werk niet lekker loopt als het privé niet lekker zit. Als we zorgen dat de voorwaarden geschapen worden om de thuissituatie goed te regelen kan het werk de juiste aandacht krijgen. Dat doen we door aandacht te hebben voor:

  • het niet hebben van een gender-gap in de salariëring
  • vaderschapsverlof te bieden (naast zwangerschapsverlof)
  • geen probleem te maken van ouderschapsverlof, of het nu om een dag in de week gaat of drie maanden aaneengesloten
  • aan iedereen en altijd opleidingskansen te bieden
  • coaching te bieden bij ziekte en herstel, waarmee we beginnen vóórdat je ziek wordt

Sterke teams koesteren diversiteit

Analyse van leadership-teams door managers laat zien dat teams met een diverse samenstelling beter presteren. Daarmee bedoelen we niet alleen in gender of leeftijd, maar ook in deze kenmerken: een wetenschapper, een uitvinder, een sociale held, een whizzkid, een creatief, een strateeg, een rots in de branding. Verschillende typen talenten zorgen voor meer balans, minder onderlinge strijd en dat ze beter uitdagingen aan kunnen gaan.

Er is focus op resultaat.

Sterke teams zijn geen teams waar geen discussie is, maar teams waar de aandacht ligt op het behalen van het resultaat. Iedereen voelt het als zijn en haar verantwoordelijkheid om de discussie op te lossen. Door naar een gezamenlijk goed resultaat te willen werken kunnen verschillen van inzicht bijgelegd worden en wordt discussie niet vermeden, maar aangegaan en opgelost. In slechte teams kunnen mensen niet over die horde heenstappen en worden de onderlinge verschillen steeds groter.

Sterke teams trekken talent aan.

Iedereen wil werken in sterke teams. Sterke teams en het werkplezier dat daarmee samenhangt zorgt ervoor dat de aantrekkingskracht van het team wordt vergroot. Talent trekt nieuwe toppers aan en iedereen wil werken in organisaties die succesvol zijn. Het bouwen van een sterk team met mensen die goed samenwerken is een behoorlijke investering in tijd en inzet. Om de juiste kwaliteiten aan te trekken moet echter blijven geïnvesteerd worden in de sterke kanten van ieder individueel lid van het team én in de onderlinge relaties binnen het team.

groepsfoto

 

meet the crew

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!