Selecteer een pagina

Merkbeleving zit in het hart van de klant.

Hebben merkbeleving en Valentijnsdag iets met elkaar te maken?

Behalve dat Valentijnsdag door zorgvuldige en consistenter branding een commercieel fenomeen is geworden?

Een merk, een ‘brand’ is meer dan zijn verschijningvorm, dan het design van een logo, een product of een dienst. Een merk is volgens Marty Neumeier in ‘The Brand Gap‘: ‘a person’s gut feeling about a product, service or organisation.’

Het is een onderbuikgevoel omdat mensen een emotionele, intuïtieve inslag hebben. De uiteindelijke argumenten zijn meer als onderbouwing van het gevoel dan andersom. Ondernemers hoor je ook vaak zeggen ‘bij twijfel niet doen’ of ‘vertrouw op je gevoel’. Zal daar dan toch een duidelijke kern van waarheid in schuilen?

Je merk bestaat dus in de perceptie van klanten en consumenten. Zíj bepalen hoe jíj als merk ervaren wordt. En dat is dus veel breder dan wat je doet of wat je zegt. Het is vooral hoé je het doet.

Het grote verschil tussen identiteit en merkbeleving is de perceptie. Een identiteit is hoe jíj je presenteert. De merkbeleving is hoe je gezien wordt.

Een klant die keuzestress ervaart door te veel keuze en teveel gelijk aanbod zal volgens Marty Neumeier vooral op basis van vertrouwen zijn gevoel volgens. En vertrouwen ontstaat door het voldoen aan de verwachting van de klant.

Dat is wat Merkbeleving en Valentijnsdag dus als overeenkomst hebben: het draait om gevoel, het zit in je hart.

Hoe draagt Design er dan aan bij, als het vooral om vertrouwen draait? Het vertrouwen ontstaat door het voldoen aan de verwachting van je klant.  Maar het design, of dat nu grafisch of ruimtelijk is, bepaald welke verwachting daar ontstaat.

Als je propositie is om sport voor iedereen toegankelijk te maken (Decathlon) dan moet je zorgen dat de toegankelijkheid in je design gewaarborgd is. Graphics die iedereen kan begrijpen en een vormgeving die helder en functioneel is.

klimmen decathlon

Soomedia Olympus 1 6832 EL Arnhem 10

 

Branding en merkbeleving in het interieurontwerp

De verwachting die ontstaat begint al bij de merkbeleving thuis, onderweg, via advertising en print. Maar de follow up als je over de drempel stapt is ons werkveld van het interieur. We versterken een merk door in het design gebruik te maken van

  • de bevestiging van een identiteit door kleur
  • een specifieke vorm, vormentaal, symbolen of tekens
  • het creëren van een ambiance die de identiteit versterkt
  • het gebruik van bepaalde materialen, verlichting en meubels in het interieurontwerp
  • het gebruik van slogans, taglines en subliminale boodschappen in het interieur die de boodschap

Nike merkbeleving design

Nike merkbeleving

Zo zorgen we dat de merkbeleving herhaald wordt en aangescherpt wordt. Of het product of de dienst aan de verachting van de klant voldoet kunnen wij dus niet altijd bepalen, maar wel welke verwachting van de klant er ontstaat waaraan voldaan moet worden.

Strategie versus creativiteit

De merkstrategie is met name gericht op de analytische kant: het aanbod, de doelgroep, het lineaire denken, de woordelijke communicatie. De creatieve kant is sterker aan de intuïtieve kant; het ruimtelijke, emotionele en visuele.

Als beide kanten samenwerken ontstaat een aansprekend, charismatisch merk: iets waarvan de klant niet ervaart dat er een alternatief is. Bovenstaande beelden zijn allemaal interieurfoto’s van sportmerken en -retailers.

Maar Decathlon geeft een andere belofte dan Nike : Nike is de innovator, het merk dat je duidelijk sinds de jaren ’90 als pionier in nieuwe technieken en partner van grote sporters ervaart. Dat zie je terug in een vormgeving met spannende materialen, een sportvloer, gelaagdheid van halftransparante materialen en een heel ruime opstelling. Decathlon maakt sport toegankelijk voor iedereen: er is een volledig aanbod in een overzichtelijke omgeving.

Nike design

Decathlon merkbeleving

 

Beide zijn trouw aan hun propositie en versterken daarmee de merkbeleving en boodschap die in hun communicatie verwerkt is. Als aan de verwachting van de klant voldaan wordt ontstaat de emotionele voorkeur voor het één of de ander en daarmee merkvoorkeur. En dat is Branding: het zit in je hart. Fijne Valentijn!

Valentijn merkbeleving

 

^Justus Slaakweg

Merkbeleving in het hart

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!