Selecteer een pagina

NewArmstrong is aangesloten bij de Basis ILS Puntenwolk

NewArmstrong heeft zich aangesloten bij de  Basis ILS Puntenwolk. Hiermee scharen wij ons achter één van de standaarden van DigiGO. DigiGO is hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en door professionals in de ontwerp, bouw-, en technieksector. Samen zorgen we voor versnelling van ketenbrede digitalisering.

Wat is de Basis ILS Puntenwolk?

De Basis Informatieleveringsspecificatie Puntenwolk (Basis ILS Puntenwolk) is opgesteld om 3D meetdata uitwisselbaar, geordend, uniform, accuraat, volledig en opnieuw bruikbaar te maken. Deze richtlijn bouwt voort op de reeds gevestigde fundamenten van het Bouw Informatie Model (BIM) Basis ILS. Hiermee sluit NewArmstrong zich aan bij een groot aantal spelers in de markt die ook werken volgens deze standaard. Wij hebben de Basis ILS verwerkt in een afsprakendocument voor opdrachtgevers zodat we samen goed bespreken en vastleggen wat er nodig is  voor een project.

\

 

Basis ILS Puntenwolk

Wat is een Puntenwolk of Point Cloud?

Een Puntenwolk is is een driedimensionaal model met daarin de meetdata die is vastgelegd die is opgehaald met een 3d inmeting met een laserscanner.

NewArmstrong gebuikt Faro laserscanners. Faro Focus en de Faro GeoSlam

De laserscanner is een apparaat dat in een 360gradenveld op hoge snelheid metingen verricht met een laserstraal. Deze metingen worden samengebracht in een pointcloud (puntenwolk). Een pointcloud kan een accuratesse hebben van 3 mm.

Een pointcloud is nog geen model. Een pointcloud kan wel gebruikt worden in om te modelleren of kan gebruikt worden om een model van te tekenen. In dat model kan dan een ontwerp gemaakt worden waarvan de onderlegger correct is met de werkelijkheid. Ook is er bij de Point Cloud een fotoviewer die lijkt op Google Maps: daarmee kun je door het gebouw lopen om te zien wat er precies zit en wat nodig is in ontwerp, tekenwerk of bouwvoorbereiding.

Koppelen Puntenwolk voor ontwerp en bouwvoorbereiding volgens Basis ILS Puntenwolk

Wilt u een inmeting met een goede puntenwolk op basis van duidelijke afspraken? Neem dan contact met ons op en vraag naar Lennart Mol of Stefan Pool.

BIM Basis ILS

Basis ILS Puntenwolk

 

Basis ILS Puntenwolk blog

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!