Selecteer een pagina

Nieuwe energielabel voor retailpanden

Het nieuwe energielabel voor retailpanden: de wettelijke veranderingen

Binnenkort zal een nieuwe wetgeving voor energielabels van kracht worden die specifiek van toepassing is op retailpanden. Deze wetgeving, gebaseerd op Europese richtlijnen, heeft als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en draagt bij aan de bredere Europese klimaatdoelstellingen.

Inhoud van de nieuwe richtlijn

Deze nieuwe wetgeving voorziet in strengere criteria voor het beoordelen van de energieprestatie van retailpanden. Het label houdt rekening met diverse aspecten, zoals isolatie, ventilatie, verwarmingssystemen, verlichting, en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Aectual korrels

Aectual print

Verplichte implementatie en gevolgen

Vastgoedeigenaars en retailers worden verplicht om hun panden te laten evalueren volgens deze nieuwe richtlijnen. Hierbij zal elk pand worden beoordeeld en geclassificeerd op basis van de energiezuinigheid. Dit kan invloed hebben op zowel de waarde van het pand als op eventuele verkoop- of verhuurtransacties. Maar ook op de operationele kosten heeft dit ene positief effect. Of de bouwkosten stijgen is met name afhankelijk van ontwerpkeuzen.

Uitdagingen voor vastgoedeigenaars

De overgang naar deze nieuwe normen kan uitdagingen met zich meebrengen voor vastgoedeigenaars. Sommige panden voldoen mogelijk niet aan de vereiste energie-efficiëntie, wat kan leiden tot noodzakelijke renovaties en investeringen in duurzame technologieën.

vochtmeting stucwerk

Kansen voor Verbetering met het energielabel

Desalniettemin biedt deze wettelijke verandering ook kansen. Het stimuleert vastgoedeigenaars en retailers om te investeren in energiezuinige maatregelen, wat op lange termijn kan leiden tot lagere operationele kosten en een grotere aantrekkelijkheid voor potentiële huurders of kopers.

 

Duurzaamheid en maatschappelijke impact van het energielabel

Deze wetgevingswijzigingen zijn niet alleen van belang voor de individuele eigenaars, maar dragen ook bij aan bredere maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Ze ondersteunen de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en dragen bij aan een meer duurzame en milieuvriendelijke samenleving.

20230313 145239

Conclusie

Het aanstaande energielabel voor retailpanden, verankerd in nieuwe wetgeving, markeert een belangrijke stap richting een duurzamere vastgoed– en retailsector. Hoewel dit enige uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor groei en verbetering. Door te voldoen aan deze nieuwe normen kunnen eigenaars en retailers niet alleen hun panden moderniseren, maar ook bijdragen aan een meer duurzame toekomst en inspelen op de groeiende vraag naar milieubewuste bedrijfsvoering.

 


Concrete maatregelen voor energiezuinige winkels

1 Gebruik van Duurzame Bouwmaterialen: Het selecteren van duurzame en energie-efficiënte bouwmaterialen kan een aanzienlijk verschil maken. Materialen met goede isolatie-eigenschappen verminderen de behoefte aan extra verwarming of koeling, waardoor het energieverbruik tijdens de levensduur van het pand afneemt. Denk bijvoorbeeld aan CO2 negatief materiaal als kurk, hout of isolatie van kalkhennep. Dit levert een positieve bijdrage een het energielabel en een velaging van de CO2 belasting.

Kurk Forbo

2 Efficiënte Isolatie en Afdichting: Een goed geïsoleerd gebouw met adequate afdichting van ramen, deuren en andere openingen minimaliseert warmteverlies in de winter en houdt het pand koeler in de zomer. Dit vermindert de afhankelijkheid van verwarmings- en koelsystemen. Dit heeft vooral te maken met goede en zorgvuldige bouwkundige detaillering én een goede overdracht naar de bouwer.

3 Slimme Verlichtingssystemen: Gebruik van LED-verlichting met bewegingssensoren en tijdschakelaars kan het energieverbruik aanzienlijk verminderen. Daglichtbenutting door grote ramen en lichtkoepels kan het gebruik van kunstmatige verlichting gedurende de dag verminderen.

 

 

4  Energiezuinige Verwarming en Koeling: Het implementeren van energiezuinige verwarmings- en koelsystemen, zoals warmtepompen of geothermische systemen, kan de energiekosten aanzienlijk verlagen.

BREEAM installaties

6 Zonne-energie en Hernieuwbare Energiebronnen: Het installeren van zonnepanelen op het dak van het pand biedt een kans om hernieuwbare energie op te wekken. Dit kan helpen bij het verminderen van de afhankelijkheid van het reguliere elektriciteitsnetwerk.

7 Efficiënte Apparaten en Technologieën: Het gebruik van energiezuinige apparaten en slimme technologieën, zoals thermostaten met geavanceerde regel- en programmeringsmogelijkheden, kan het energieverbruik aanzienlijk verminderen.

8 Waterbesparende Maatregelen: Implementatie van waterbesparende technologieën, zoals hergebruik van regenwater voor irrigatie of het installeren van waterbesparende kranen en toiletten, draagt bij aan een duurzamer gebruik van hulpbronnen.

9 Educatie en Bewustwording: Het trainen van personeel en het creëren van bewustwording bij medewerkers en klanten over het belang van energiebesparing kan leiden tot een proactieve betrokkenheid bij het verminderen van het energieverbruik.

 

Het integreren van deze energiebesparende maatregelen tijdens de bouw en exploitatie van winkels is niet alleen milieuvriendelijk, maar kan ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren op lange termijn. Door te investeren in energie-efficiëntie laten retailers zien dat ze actief bijdragen aan een duurzamere toekomst, terwijl ze tegelijkertijd profiteren van operationele efficiëntie en een positieve impact hebben op het milieu.

duurzaamheidslabels, energielabel

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!