Selecteer een pagina

Strong in integrated permits!

Waarom vergunningenbelangrijk zijn voor een succesvolle verbouwing.

Voor het verbouwen van een winkel, hotel of restaurant is soms een omgevingsvergunning nodig. De term omgevingsvergunning is een verzamelnaam voor verschillende vergunningen, waaronder wat veelal bekend staat als een bouwvergunning.

Een omgevingsvergunning of bouwvergunning is nodig als het ontwerp voor de aanpassing van een gebouw het aanzicht verandert, de constructie van het gebouw verandert of er aanzienlijke aanpassingen aan de technische installaties zijn. Voor een verbouwing waarbij alleen het interieur wordt aangepast is vaak geen bouwvergunning nodig.

Een omgevingsvergunning is belangrijk omdat daarmee de overheid goedkeurt of de geplande verbouwing voldoet aan de wetten en regels. Met die toetsing wordt vastgesteld of de situatie na verbouwing een veilige situatie is.

 

Welke wetten en regels?

 Als opdrachtgever ben je verplicht om hiervoor documenten in te dienen zodat de Overheid vast kan stellen of je voldoet aan de wet- en regelgeving. Er zijn een aantal wetten en regels waaraan getoetst wordt, waarvan het Bouwbesluit de belangrijkste is. Het Bouwbesluit is een wet en op landelijk niveau vastgesteld. Op dit moment is het 2012 de nu bouwbesluit geldende wet, met aanpassingen uit 2019 en 2020.

Naast het Bouwbesluit is de NEN (Nederlandse Norm) of NEN-EN (Europese Norm) van toepassing. Als de norm wet is dan wordt er vanuit het Bouwbesluit naar verwezen.

Naast het Bouwbesluit zijn vaak lokale wetten en regels van toepassing. In het geval van een winkel of winkelontwerp zijn dit onder meer het bestemmingsplan, maar ook de eisen die gesteld worden aan reclame en signage in de openbare ruimte en op gevels.

De eisen aan reclame zijn per Gemeente of per deelgebied wisselend en vaak vastgelegd in een welstandnotitie.

Hoe moet je een Omgevingsvergunning aanvragen?

Een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd via om Omgevingsloket of OLO. Hiervoor moet een aanvrager geregistreerd zijn.

Wat is er nodig om een vergunning aan te vragen?

Op de website van het Omgevingsloket of OLO is een checklist in te vullen wat benodigd is voor een omgevingsvergunning.

In grote lijnen kan het onderstaande aangehouden worden:

>Een interne verbouwing: indienen van een Gebruiksmelding waar de functies volgens het Bouwbesluit en de brandveiligheid op aangegeven zijn.

>Een constructieve verbouwing: het aanvragen van een Omgevingsvergunning waarbij (bouwkundige) plattegronden, doorsneden en constructieve tekeningen en berekeningen ingediend worden.

>Een verbouwing waarbij de installaties (ventilatie/koeling/verwarming) worden aangepast: het aanvragen van een Omgevingsvergunning waarbij plattegronden, doorsneden en installatietechniek op ingetekend staan. Hierbij is de ventilatiestaat met het ventilatievoud van belang: de ventilatie-eisen volgen uit het bouwbesluit.

>Het aanpassen van gevel, reclame en signage: een Omgevingsvergunning met plattegronden en geveltekeningen (bestaand en nieuw) waarbij de afmeting, materialisering en kleur van reclame en signage/logo’s is ingetekend. In veel gevallen is het zinnig dit vooraf te toetsen aan de lokale regels: gemeenten wijken niet snel af van hun voorschriften.

 

Gebruiksmelding

Voor een Gebruiksmelding gelden nog een aantal aanvullende eisen voor het tekenwerk: hierbij moet een tekening gevoegd worden waarbij duidelijk gemaakt wordt dat aan de eisen voor het veilig vluchten wordt voldaan. Hiervoor moet de volgende informatie op tekening staan:

>Posities brandmeldinstallatie, brandslanghaspels, handblussers en handbrandmelders (NEN 2575 en NEN 2535)

>Vluchtdeuren, vluchtroutes, vluchtlengtes en vluchtwegaanduidingen (conform de NEN-EN ISO 7010-2012 (voorheen NEN 6088)

>Noodverlichting (NEN EN 1838)

 

Strong
in obtaining permit in high-traffic locations!

Waaraan moet het tekenwerk voor een Omgevingsvergunning voldoen? 

Het tekenwerk voor een Omgevingsvergunning moet voldoen aan een aantal vereisten om ervoor te zorgen dat de Gemeente of het Omgevingsloket een vergunning in behandeling wil nemen en goed wil keuren. Plattegronden, geveltekeningen, constructieve tekeningen en berekeningen, brandveiligheidstekeningen en vluchtplannen dienen aan bepaalde vereisten te voldoen en de juiste informatie bevatten om ervoor te zorgen dat ze worden goedgekeurd.

Als het niet voldoet zal de gemeente of het Omgevingsloket vragen om de informatie aan te vullen of te wijzigen. De tijd die u als opdrachtgever nodig heeft voor deze aanvulling telt niet mee voor de doorlooptijd voor de vergunning en zorgt dus voor mogelijk vertraging in uw planning.

Met goed voorbereid tekenwerk en een juiste aanvraag zorgt u ervoor dat de vergunning juist wordt aangevraagd en loopt u minder risico op vertraging.

Heeft u behoefte aan deskundig advies?

NewArmstrong kan helpen bij het toetsen of een Omgevingsvergunning of Gebruiksmelding noodzakelijk is. Ook kunnen we de documenten benodigd hiervoor opstellen en indienen.

Wilt u meer weten over het voorbereiden en indienen van Omgevingsvergunningen? Neem dan contact op met ons. Onze specialisten Sietse Makelaar en Erik Bezemer maken graag een analyse van uw situatie om te beoordelen wat benodigd is.

>>> klik hier voor een case study van een project waar brandveiligheid, vluchtplannen en vergunning bepalend zijn: de Heineken Experience.

 

Tekening Gebruiksvergunning scaled

Interesting facts

Engineers

Vergunningen per jaar

Grootste Gebruiksmelding
in vierkante meter

Project Gallery

Related projects

Sorry, No posts.

Want your Business to Take Off?Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Justus bw

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!