Selecteer een pagina

New designs? NewArmstrong!

Beter en snellerbesluiten over een ontwerp

Ontwerpen virtueel bekijken en data koppelen aan de model: dat is geen toekomstmuziek, maar dagelijkse realiteit. Waarom doen we dat, waarom vragen opdrachtgevers dit en welke voordelen biedt het werken in een intelligent ontwerpmodel? En welke voordelen biedt dit voor bouwen?

Het begint al met de ontwerpfase: we schetsen en ontwerpen in een 3dmodel waardoor we alle ontwerpstudies en varianten in het model vastleggen. In VR-sessies lopen we met de opdrachtgever het ontwerp door. Het is alsof je multi-dimensionele foto’s uit je verbeelding haalt en je de opdrachtgever er in onderdompelt. 

 

De overtuigingskracht van retail design versterken

 

Laten we de voordelen eens vanuit het perspectief van de ontwerper bekijken:

> werken in een 3d model is snel, realistisch en makkelijk: WYSIWYG: What You See is What You Get. In plaats van grote vellen met zwart-wit tekeningen nemen we een opdrachtgever mee in een one-shot afbeelding die meteen de kracht van het ontwerp laat zien.

> een beeld spreekt ook meer dan duizend woorden: en daarmee biedt de visuele ervaring een beter basis voor goedkeuring op het budget en voor marketing

> een 3d model is eenvoudig te beoordelen en aanpassingen te maken. Pas na het goedkeuren van het ontwerp gaan we daadwerkelijk tekeningen maken.

> een 3d model en de afbeeldingen daarna vraagt in de uitvoering minder instructies en kent geen taalbarrière: het is zichtbaar wat gemaakt moet worden. Dat is daarmee een belangrijke bijdrage voor het realiseren van de design intent.

 

Vereenvoudigen van informatieoverdracht

 

Voor het ontwikkelen en presenteren  van een ontwerp heeft het dus duidelijke voordelen.  Maar later in het proces: wat zijn dan de voordelen voor het technisch uitwerken of voor de projectmanager?

> na het goedkeuren van het ontwerp, de validatie van het 3d ontwerpmodel gaan we daadwerkelijk tekeningen maken. Die volgen uit het model, dus er is geen ruis op de lijn.

> de modellen staan in de cloud, dus als iets onduidelijk is, dan kan de ontwerper het toevoegen in het 3d model en wordt dat direct zichtbaar in de tekeningen die uit datzelfde model vervaardigd worden.

> de samenwerking met technische disciplines vindt ook plaats in het gedeelde model: dus constructie, technische installaties, koelingen, alles wordt in hetzelfde 3d model geplaatst. Daarmee kunnen we ook in 3d beoordelen of dit op elkaar afgestemd is: zit de afvoer van de koeling op de juiste plek onder de koeling?

>  met een clash-controle kunnen we kijken of componenten ‘clashen’.  Als ze op dezelfde plak gemodelleerd zijn dan clashen ze en is het dus niet maakbaar. Zo coördineren we alle installaties met de adviseurs, leveranciers en onderaannemers totdat we virtueel vaststellen dat het maakbaar is. Dit voorkomt bouwfouten en leidt daarmee tot een lager risico op meerwerk.

>werken in 3d is preciezer in maatvoering: door alle componenten in 3d te ontwikkelen en te plaatsen kunnen we goed en helder beoordelen of het object past, maar ook of deurtjes open kunnen of inspectieluiken worden geblokkeerd.

> voor het opstellen van kostenramingen en begrotingen kunnen we snel hoeveelhedenstaten uit het model halen. Daarmee is het eenvoudig om input te geven voor de calculatie of aanbestedingen.

 > voor de projectmanager biedt dat voordelen: snel en preciezer kunnen rekenen, en eerder in het proces.

Strong
in visualising a brand.

Virtueel versus BIM. 

 

Zoals niet de doelstelling van ieder project gelijk is, zijn ook niet alle vormen van een virtueel  model of een BIM gelijk. Voor eenvoudige projecten is soms een 3d model om het ontwerp te beoordelen en tekeningen van de maken voldoende. Bij meer complexe projecten of de uitrol van een programma voegen we ook data aan het model toe zoals kosten of objecteigenschappen.

Alleen een model noemen we Little BIM, een model mét data noemen we Big BIM.

Bij complexe projecten heeft de projectmanager bij het werken met een virtueel ontwerpmodel nog een extra vorm van assistentie: de BIM coördinator: de data-manager van het project.

De rol van de BIM-coördinator is het ontsluiten van het gedeelde modellen en het opsporen en communiceren van de clashes.

Een clash is als objecten niet goed gemodelleerd zijn en tot een bouwfout zouden leiden. Veelal als twee objecten elkaar raken, maar het kan ook een leidingsparing te dicht bij een constructieve rand zijn.

 Bij het clashen (met bijvoorbeeld Autodesk Navisworks) spoort de BIM manager alle probleempunten op en communiceert deze terug naar de ontwerp- en tekendisciplines.

 De meerwaarde van BIM

Op welke wijze BIM een bijdrage kan leveren aan besluitvorming is sterk afhankelijk van de opgave.

De belangrijkste zijn:

>visuele ondersteuning in ontwerp-besluitvorming

>snel kostenramen met intelligente modellen in financiële besluitvorming

>door clashen beter voorbereiden en minder kans op bouwfouten in het risicomanagement

Mr. Green Boutique Offices Autodesk Construction Cloud

Interesting facts

Engineers

Modellen p.j.

Grootste model
in vierkante meter

Project Gallery

Related projects

Want your Business to Take Off?Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Justus bw

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!