Selecteer een pagina

Ontwerpstrategie van NewArmstrong voor PWN

Ontwerpstrategie

De afgelopen maanden heeft NewArmstrong voor PWN gewerkt aan een ontwerpstrategie om de 7 duurzame principes van PWN te verenigen met de technische eisen die aan hun productielocaties gesteld zijn. Hiervoor hebben we verschillende varianten onderzocht en uitgebreid materiaalonderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen en hoe zich dat verhoudt tot de duurzame en technische uitgangspunten.

Op onderwerpen als energievoorziening, circulariteit, Digital Twin, materiaalkeuze is zijn keuzes voorgelegd om de plannen mee te maken. We hebben drie scenario’s gevisualiseerd: het minimaal benodigde, een middenscenario en een maximaal scenario (‘de vrije geesten’). Daarmee worden verschillende keuzen heel visueel gemaakt om de besluitvorming te voeden.

Op 15 februari heeft algemeen directeur Paulien Pistor namens PWN de aannemingsovereenkomst getekend om komend najaar te starten met de verbouwing van pompstation Wim Mensink in Wijk aan Zee.

Ontwerp

In de periode tot de start bouw zal NewArmstrong samen met het bouwteam de verdere uitwerking van de ontwerpstrategie verdiepen tot een Definitief Ontwerp en bouwkundige uitwerking zodat daarmee we de vergunningen aan kunnen vragen en de bouw voorbereid kan worden.

Met de verbouwing van het pompstation zet PWN een belangrijke stap in de uitbreiding van de productiecapaciteit. De uitbreiding is nodig, omdat in Noord-Holland de bevolking groeit en de economische activiteit toeneemt. Bij de ondertekening waren NewArmstrong en de andere leden van het bouwteam aanwezig.

Foto tekenmoment Mensink 0

De partijen die het plan voor de verbouwing van het pompstation gaan uitvoeren komen net als NewArmstrong allemaal uit Noord-Holland. Het gaat voor ondergrondse infra om Van Baarsen Buisleidingen BV uit Badhoevedorp, voor bouw om AC Borst Bouw BV uit Castricum, voor werktuigbouw om OER Projecten BV uit Warmenhuizen en voor elektrotechniek om Batenburg Digit BV uit Zwaag.

 

PWN Mensink projectlogo Tekengebied 1

Planning

De verbouwing van pompstation Wim Mensink start komend najaar en duurt tot 2027. Na afloop is een zuiveringsstap in het pompstation waarvoor chemicaliën worden gebruikt vervangen door UV. Dit betekent ook dat het aantal transportbewegingen door Wijk aan Zee vanaf dan drastisch wordt verminderd, want de aanvoer van chemicaliën is dan niet meer nodig. De verbouwing van pompstation Wim Mensink is onderdeel van de plannen van PWN om de productiecapaciteit voor 2030 te vergroten.

 

 

ontwerpstrategie pwn

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!