Case study
vastgoed

CaseSupermarktvastgoed

Supermarktvastgoed is een heel specifieke discipline in vastgoed en architectuur. Om een pand of ontwikkeling geschikt te maken voor een goede supermarkt moeten de juiste accenten in ontwerp,  indeling, routing en gevelbeeld gelegd worden.

NewArmstrong begrijpt als geen ander welke eisen ten grondslag liggen aan een succesvol ontwerp voor  supermarktvastgoed.

Onze adviesdiensten en ontwerpen variëren van volumestudies tot het adviseren van ontwikkelaars in de schetsontwerpfase tot interieurontwerp en de winkelinrichting.

 

In die routing en indeling zit een aparte wetenschap de essentie van retaildesign raakt: wat is de beleving van de consument tussen aankomst en ‘Point of Purchase’. Al die stappen hebben op een bewust en onbewust niveau invloed op de mindset van de klant bij het binnengaan van de winkel.

NewArmstrong kent deze opgaven en het gedrag van consumenten we weet met iedere indeling en inrichting de optimale situatie te creeren voor het klantprofiel en de ondernemer/supermarkt.

De terreininrichting en parkeerplaats is ook een essentieel onderdeel voor het ontwerp. Dit bepaalt de beleving van het winkelgedrag van de consument en heeft ook een sterke impact op het operationele proces van de winkel. Als die niet goed doordacht is leid dit tot vermijdbare operationele kosten.

 

Het project begint met een opname en een 3Dscan (3D Inmeting). Deze scan vertalen we in een as-build 3D model, dat de basis zal vormen voor ons ontwerp, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de winkelinrichting zal passen.

We onderzoeken de bouwkundige structuur, de vloeren en de installaties. We rapporteren in detail wat er veranderd moet worden en integreren dit in onze ontwerpmodellen. We zorgen ervoor dat het hele bouwkundige dossier in lijn is met alle bouwkundige veranderingen.

Met dit dossier zorgen wij ervoor dat alle bouwkundige vraagstukken in kaart zijn gebracht en de oplossingen uitgedacht zijn voordat de verbouwing begint, zodat de popleverdatum gehaald kan worden.

Deze werkzaamheden voeren wij uit voor ontwikkelaars, vastgoedbeheerders en retailers.

Strong
in delivering
on time.

Strong
in delivering
on time.

Onderdeel van onze engineering is tekenen en indienen van bouwvergunningen in voor meer dan 50 winkels per jaar. In de meeste grotere steden in Nederland hebben we al eens eerder een aanvraag ingediend, waardoor we de lokale situatie kennen en de lokale regelgeving kennen.

Met deze kennis ontwikkelen we gevelontwerpen, reclameontwerpen en stellen we constructieve dossiers samen waarvan we het vertrouwen hebben dat ze door de het bevoegd gezag worden aanvaard.

We houden de planning in de gaten om er zeker van te zijn dat het ontwerp op tijd klaar is. We moeten de bouwvergunningen aanvragen met nog voldoende tijd om ervoor te zorgen dat de bouwvergunning wordt verleend voordat de bouw zal starten, zelfs als de aanvraagperiode voor de vergunning wordt verlengd.

Albert Heijn retaildesign

Interesting facts

Winkels per jaar

weken ontwerp

track record

Project Gallery

Related projects

Sorry, No posts.

Want your design to go skyhigh? Let's talk!

René Bos
Architect
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Rene Bos BW

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!