Selecteer een pagina

Strong in smooth executions.

Turnkeybouwen voor retail

Of een project nu groot of klein is: de keuze voor een Turnkey bouw  (of Design&Build, wat op hetzelfde neerkomt) heeft voordelen.

Turnkey is een wijze van contractvorming waarbij de opdrachtnemer het werk aanneemt om volgens vooraf vastgestelde specificaties te realiseren tegen een vastgesteld budget. Hierbij draait het om het begrip ‘Turn key’: de opdracht is vanaf de start van het project tot de ingebruikname verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Laten we eens kijken welke voordelen het kan bieden als NewArmstrong voor klanten optreedt als TurnKey opdrachtnemer.

    1. -wij sturen en beheersen het proces voor u, voor de klant
    2. -wij doen alles van ontwerp, tekenwerk, vergunningen tot eindschoonmaak en oplevering
    3. het is een gestroomlijnd en systematisch proces, waarbij u alleen informatie hoeft te voorzien, een budget hoeft vast te stellen en tussentijds een fase of product moet goedkeuren

 

 

Controle over het budget en kosten-efficiëntie  

Eén van de mogelijkheden van Turnkey projecten is reversed engineering met het budget als uitgangspunt. Daarbij wordt het budget taakstellend en is het aan NewArmstrong als opdrachtnemer om te ontwerpen, uit te werken en te bouwen binnen budget.

En het voordeel van Turnkey ten opzicht van werken met verschillende aannemers en installateurs is dat je als opdrachtgever niet de afstemming tussen alle leveranciers hoeft te doen. Daarmee ook dat de betalingen ook maar naar één leverancier gaan: NewArmstrong.

Strong
in delivering
on time.

Beheersen van kwaliteit

 Een ander voordeel van de verantwoordelijkheid bij één opdrachtnemer neerleggen is dat er volledige aandacht voor kwaliteit is, in alle stadia van het proces, van ontwerp tot uitvoering. Een extra ontwerpaanpassing of een tekening extra om de kwaliteit in uitvoering te verbeteren is dan geen meerwerk, maar een manier hoe wij zelf de kwaliteit kunnen bepalen.  Dan kunnen we precies uitwerken wat nodig is, zonder dat we hoeven te beoordelen of dat in de scope van de engineering past.

Maar ook in de uitvoering kunnen wij de kwaliteit optimaal beheersen: er is geen risico voor de opdrachtgever dat zaken ingekocht zijn waar de opdrachten niet goed op elkaar aansluiten: de inkoop en scope van inkoop bij opdrachtnemers is onze zorg. Door met partijen te werken waarmee we vaker gewerkt hebben en de kwaliteit van kennen weten we dat we de gevraagd kwaliteit kunnen bieden.

Eén aanspreekpunt

 De kans op fouten door een gebrekkige overdracht tussen ontwerper, tekenbureau, projectmanager en aannemers is veel kleiner: van begin tot eind is er één projectmanager verantwoordelijk voor het gehele proces. Die overziet dan ook het werk vanaf opdrachtspecificatie tot oplevering en kan daarmee het eindresultaat toetsen aan de vraag. De coördinatie tussen verschillende leveranciers en leveringen kan ook uitdagingen met zich meebrengen. Het werken met een Turnkey opdrachtnemer neemt die stress weg: de projectmanager van NewArmstrong neemt deze coördinatie over.

Wij hebben onder meer voor Shiwi , Sinner, Perry Sport en Unibail-Westfield-Rodamco Turnkey gebouwd.

 

Ready for lift off?

Wilt u ook projecten realiseren met controle over budget, kwaliteit en een single point of contact?
Neem dan contact op met onze Projectmanager Lennart Mol, hij denkt graag met u mee hoe we uw project zo goed en efficiënt mogelijk kunnen invullen. 

 

 

NewArmstrong Turnkeybouw retail

Interesting facts

Projectmanagers

Turnkey (mio)

Snelste uitrol 15 winkels in 7 weken

Project Gallery

Related projects

Sorry, No posts.

Want your Business to Take Off?Feel free to contact us.

Lennart Mol
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 6 21690090

Lennart bw

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!