Wat is precies de Basis ILS Puntenwolk?

De Basis Informatieleveringsspecificatie Puntenwolk (Basis ILS Puntenwolk) is opgesteld om 3D meetdata (als een puntenwolk) uitwisselbaar, geordend, uniform, accuraat, volledig en opnieuw bruikbaar te maken. Deze richtlijn bouwt voort op de reeds gevestigde fundamenten van het Bouw Informatie Model (BIM) Basis ILS.

BIM ILS

Wat zijn puntenwolken?

Puntenwolken worden al zo’n 10 tot 15 jaar ingewonnen door met een 3d scanner of laserscanner te scannen. Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zo hebben we sinds 2023 naast statische scanners ook een dynamische scanner: een GEOslam, waarbij SLAM staat voor Simulteaous Localisation And Mapping.

Onderstaand is een voorbeeld van een foto op locatie met de Faro Focus scanner bij een winkel en het beeld van de puntenwolk die van die winkel gemaakt is. Deze scan is gebruikt om de gevel te modelleren en te ontwerpen voor een vergunningaanvraag en is in kleur gescand.

Basis ILS Puntenwolk

 

Basis ILS model

Onderstaande video is een flytrough van een puntenwolk van een bioscoop. Deze puntenwolk is gemaakt om een NEN 2580-meting te doen: om die reden is alleen in zwart wit gescand: het aangeven van de contour is voldoende voor de oppervlakte-meting.

Waarom gebruiken we de BIM Basis ILS Puntenwolk?

De Basis ILS Puntenwolk biedt houvast om goede afspraken te maken bij het uitvragen en aanleveren van puntenwolken. Om de samenwerking goed te laten verlopen en geen problemen in de samenwerking gedurende het project te krijgen is zijn uniforme afspraken belangrijk. In onderstaand overzicht de argumenten hiervoor:

 • Doelen van informatie-uitwisseling: een puntenwolk van de bestaande situatie kan voor verschillende doeleinden worden gemaakt. Deze doelen variëren in het verwachte gebruik en de toegepaste methoden en technieken voor gegevensinwinning, verwerking en levering.
 • Inwinningsmethoden: praktische en veilige toegang tot een locatie en begrip van uitzonderingen zijn cruciaal voor een juiste planning en selectie van inwinningsmethoden.
 • Gebruik van informatie: om grip te krijgen op het hele proces, is het belangrijk dat de inwinnende partij weet hoe de eindgebruiker de informatie wil gebruiken. Dit begint met een inventarisatie van beoogde softwarepakketten.
 • Basisafspraken: Bij het inwinnen van een bestaande situatie zijn er altijd afspraken nodig op de volgende punten:
  • Uitwisselformaat: Het uitwisselformaat moet geschikt zijn voor de ontvangende applicatie en bij voorkeur een open bestandsformaat.
  • Bestandsnaam: Spreek vooraf af hoe bestandsnamen worden geformuleerd, zodat bestanden goed te onderscheiden zijn.
  • Coördinatenstelsel: Puntenwolken worden op het RD (Rijksdriehoekstelsel) en NAP (Normaal Amsterdams Peil) geplaatst.
  • Vast meetpunt: Spreek vaste meetpunten af voor voldoende juiste maatvoering en kwaliteitscontroles.
   Relatieve nauwkeurigheid: Bepaal in overleg met de inwinnende partij de benodigde (en haalbare) relatieve nauwkeurigheid.

BIM basis ILS

BIM Basis Puntenwolk

Waarom is dit belangrijk voor de kwaliteit?

Door de uitvraag concreet te maken met behulp van onze checklist BasisILS zorgen we ervoor dat zowel de vragende partij ( opdrachtgever, adviseurs) als de leverende partij (NewArmstrong of iemand die scand en puntenwolk modelleert) goed nadenken over hoé gescand wordt en hoe de puntenwolk aangeboden wordt.
Het juist afspreken van de verwachting en de uitvoering is essentieel: de kunst is om het ‘in één keer goed te doen’.

Inmeten en leveren van puntenwolk als losse opdracht?

Het inmeten en leveren van een puntenwolk doen we voor onze eigen projecten waar we voor ontwerpen en modelleren. Voor andere projecten werken we met aangeleverde puntenwolken of modellen.

Maar ook de vraag om alleen te scannen en een puntenwolk aan te leveren is mogelijk. Ook hebben we afzonderlijke inmetingen gemaakt voor bijvoorbeeld NEN 2580-metingen van grote gebouwen zoals kantoren of winkelcentra.

Conclusie

De Basis ILS Puntenwolk biedt een solide basis voor gestructureerde en betrouwbare uitwisseling van 3D meetdata in de bouwsector. NewArmstrong is partner van de BIM basis ILS en de Basis-ILS-Puntenwolk. Wilt u een inmeting waarbij vooraf is afgestemd wat geleverd wordt en duidelijk is afgesproken wat er geleverd wordt, vraag dan om een inmeting die voldoet aan de Basis ILS Puntenwolk.

Wilt u ook gebruik maken de voordelen van digitaal inmeten volgens de standaard van de Basis ILS Puntenwolk? Neem dan contact met ons op.

BIM Basis ILS

Basis ILS Puntenwolk

Basis ILS Puntenwolk NewArmstrong

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!