Selecteer een pagina

Wat is een brandklasse?

Een brandklasse is een indicator voor de brandbaarheid van een constructie, constructieonderdeel of een materiaal. In verschillende bouwkundige situaties wordt verwezen naar de de brandklasse om te bepalen of een materiaal in een ontwerp toegepast mag worden. Voor verschillende klanten zoals Victoria’s Secret, Bath & Body Works , Nike en Gamestate hebben we analyse gemaakt van het concept om te bepalen of te onderbouwen of materialen toegepast mogen worden in het kader van de brandveiligheid zodat dit verwerkt kon worden in de bouwkundige uitwerking. De brandklasse is iets anders dan brandwerendheid. Brandwerendheid gaat over het voorkomen van de overslag van brand, brandklasse gaat over het gedrag van materialen bij brand.

Betekenis van de afkortingen

Een brandklasse kan verschillende aanduidingen hebben, maar de meest gebruikte is de schaal van A-F conform de Europese regelgeving (NEN 13501-1). Dit bepaald in welke klasse een bouwkundig materiaal is ingedeeld. De klasse wordt dan aangeduid met een codering van een bepaalde volgorde van cijfers en getallen. Hierbij staat A voor ‘onbrandbaar’ en F voor ‘zeer brandbaar’. In die codering kunnen meer afkortingen voorkomen om bepaalde eigenschappen aan te geven:

 • de letter ‘D’: dit geeft aan of een bepaald product bij brand kan gaan druppelen. Volgens het bouwbesluit mogen boven hoofdhoogte geen brandbare materialen worden toegepast die kunnen druppen.
 • de letter ‘S’: dit geeft aan in hoeverre er rookontwikkeling ontstaat
 • afkortingen als ‘fl’: dit verwijst naar de positie van het product, ‘fl’ verwijst naar ‘floor’: het product wordt toegepast op de vloer waarbij het vormen van druppels dus niet zoals bovenstaand beoordeeld wordt.

De Brandklassen

 • Klasse A 1 en A2: materialen in deze klasse dragen niet bij aan brand of zijn praktisch onbrandbaar, zoals steenachtige materialen en giskarton
 • Klasse B: moeilijk brandbare materialen, die een beperkte bijdrage leveren aan brandgevaar: bijvoorbeeld PVC vloerbedekking, cementgebonden spaanplaat, brandvertragende mdf
 • Klasse C: brandbare materialen die een bijdrage leveren aan brandgevaar, zoals houtsoorten en gipslaten met behang
 • Klasse D: goed brandbare materialen zoals hout, onbehandeld multiplex, MDF, ISB, spaanplaat en hardboard
 • Klasse E: materialen die een grote bijdrage geven aan brand: kunststof, brandvertragend EPS
 • Klasse F: uiterst brandbaar: EPS  of ‘nog niet getest’ en daarmee valt het automatisch in de klasse met hoogste risico

Rookklassen

 • S0: geen rookvorming: baksteen
 • S1: geringe rookvorming: steenwol of gipskarton
 • S2: gemiddelde rookvorming van ondoorzichtige rook: geïmpregneerd hout
 • S3: dichte rook: bijvoorbeeld EPS plaat of PUR schuim

Druppen

Het niet druppen van een brandend materiaal is van belang als materialen boven je hoofd toegepast kunnen worden.

 • D0: gedurende 10 minuten zijn er geen druppels of deeltjes: bijv. hout of steenwol
 • D1: in de eerste 10 minuten vormen zich meer dan 10 seconden druppels: bijv. kunststof
 • D2: De vorming van druppels is onbeperkt, langer dan 10 seconden: bijv. polystyreen

  De Brandklasse ‘B1-S1-D1 betekent bijvoorbeeld: in de Brandklasse B1  ‘onbrandbaar’; S1 geen ‘rookvorming’ en D1 ‘geen vallende druppels vanuit het brandend materiaal’.

Waarom worden bepaalde brandklassen gevraagd?

De brandklasse die gevraagd wordt heeft vaan een duidelijke relatie met het gebruik van het gebouw, de bouwkundige situatie, de materialisering van de bouwkundige situatie, maar ook de functie van een ruitmegedeelte kan van belang zijn. Voor lage gebouwen geldt bijvoorbeeld een lagere risicoklasse dan hoogbouw. En voor een kinderdagverblijf geldt een hogere risicoklasse dan een opslagruimte. Maar evenzo geldt in bijvoorbeeld een winkelcentrum in de vluchtgang een hogere risicoklasse dan in de opslagruimten van retail.

Twee voorbeelden:

Vloerbedekking Een vloerbedekking die toepast wordt in een Arcadehal waar veel mensen samen komen. De vluchtroute loopt door de speelruimte. De vloerbedekking hier is een tapijt van getuft nylon. De brandklasse gevraagd vanuit de regelgeving is brandklasse B1: moeilijk brandbare materialen. Het toegepaste materiaal heeft de code B-fl-S1: brandklasse B: de code FL staat voor ‘floor’ en S1 voor ‘geringe rookvorming’. Dit voldoet aan Brandklasse 1.   Brandklasse vloer brandklasse vloer   Logo in het winkelcentrum 50792GamestateBerlin SPO NA BLOCK 3 INTERIOR ohneremarks 2111520 In het winkelcentrum wordt een logo toegepast in het algemene gedeelte. Hier wordt ook brandklasse B1 gevraagd; niet bijdragend aan brand. Voor het logo zijn twee materialen mogelijk: Acrylglas en Polycarbonaat. Acrylglas of Plexiglas (Plexiglas is de merknaam) is een andere samenstelling als Polycarbonaat of Lexaan. Onderstaand is het verschilt te zien tussen Lexaan en Plexiglas. Plexiglas is brandklasse B2, dus dit voldoet niet. Dit is ook zichtbaar op de foto’s: er is sterke rookontwikkeling na 90 seconden. Plexiglas Rookgedrag Plexiglas Polycarbonaat is een product dat wel aan de vereisten voldoet. B1-S1-D0: B1; draagt niet bij aan brand (zelfdovend) -S1 weinig rook – D0: geen druppels. Lexaan Het toe te passen materiaal voor een logo in het winkelcentrum is dus Polycarbonaat; geen Acrylglas.  

brandklasse

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!